Toekomstbestendige Huisartsenzorg

Iedereen in de wijk de best mogelijke zorg bieden, óók in de toekomst. De praktijk laat iedere dag weer zien hoe ingewikkeld dat kan zijn. Als huisarts, apotheker, fysiotherapeut of wijkteam sta je er niet alleen voor. Want we doen het samen.
Vanuit het project Toekomstbestendige Huisartsenzorg kijken we samen wat werkt en wat niet werkt. Op deze pagina vertellen huisartsen hoe zij hun praktijk toekomstbestendig maken door meer zorg op afstand te bieden, zich anders te organiseren of via een efficiëntere praktijkvoering. Inhoudelijk meer weten? Zied link hieronder. 

Gouden uurtjes

Bij Huisartsenpraktijk de Lichtenberch werken ze met een regiearts achter de balie. Huisarts Martijn van Eijk licht in bovenstaande video toe hoe ze dit hebben aangepakt en wat zijn ervaringen zijn.

Lean werken

Huisartsenpraktijk Bosboomstraat zijn ze met hun hele team aan de slag gegaan met lean werken. Huisarts Frikke van Eck laat in deze video (7 min.) zien hoe dit er in de praktijk uit ziet, wat de uitdagingen zijn en hoe enthousiast iedereen is.

Meer zorg op afstand

Hoe minimaliseer je de telefoon- en baliefunctie? In de video legt huisarts en praktijkhouder Fietje van Hellemondt uit hoe Praktijk De Gaard zoveel mogelijk digitaal te werk gaat. Laat je inspireren door haar verhaal.

Tevreden patiënten én personeel

“Ik wil niet dat patiënten zichzelf in gaan plannen, ik wil dat ze mij vertellen waarom ze me nodig hebben.”

Martijn van Eijk, huisartsenpraktijk De Gaard

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.