De huisarts en AI – artificiële intelligentie – (deel 3 van 3)

21 mrt | Nieuws

De huisarts en AI – artificiële intelligentie

Hoe ga je als huisarts aan de slag met AI?

Welke voorbereidingen tref je?

1

 • Ga in gesprek met elkaar, met het team
 • Bepaal of AI past binnen de visie/missie van de praktijk.
 • Bepaal of AI voor zorg of administratieve doeleinden gewenst is.
 • Onderzoek wie welke AI-kennis heeft of nodig een specialist uit.
 • Bespreek belangen en de meerwaarde van AI, maar ook, wat vind je zelf van AI?
 • Ga in gesprek over deze vragen:
 • Als iets kan, wil je het dan ook?
 • Doet het iemand schade?
 • Is het inzetten van AI veilig, wat is hiervoor nodig?
 • Hoe kan AI ons en onze patiënten helpen?

2

 • Besluit wel/geen gebruik te maken van AI. Wil je het gaan inzetten:
 • Gebruik de toolkaart om van idee tot implementatie te komen.
 • Betrek monitoring en borging hierbij.

3

Haal informatie op bij potentiële leveranciers, wat bieden zij en wat heb je zelf al in de praktijk?

4

Ga na wat voor extra advies je nodig hebt?

5

Vraag bij de leverancier een DPIA (Data Protection Impact Assessment) op i.v.m. de veilige verwerking van persoonsgegevens.

6

Weet waar de data worden opgeslagen, en hoe deze op verzoek gewist kunnen worden.

7

Sluit geen langlopende contracten af.

Wees je bewust
AI-systemen kunnen niet op gelijke wijze redeneren als een mens en daardoor is AI vaak een black-box. Hoe AI tot uitkomst/conclusie komt is vaak niet duidelijk. En die duidelijkheid moet gegeven worden aan betrokkenen. Dat vraagt uitleg van de ontwikkelaar over het aan te schaffen systeem. De beoordeling door een AI-systeem, ondersteund de zorgverlener en moet gemonitord kunnen worden.

Informatiebronnen