Digitale samenwerking

Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling 

Elkaar rondom de patiënt probleemloos kunnen vinden via de digitale weg, daar streeft Sterkzorg naar. Adequate gegevensuitwisseling bevordert efficiënte, veilige, prettige en zinvolle zorg. Gegevensuitwisseling moet geen belemmering (meer) vormen voor het bieden van goede patiëntenzorg.

Wij richten ons op de gegevensuitwisseling tussen alle keten- en samenwerkingspartners in Utrecht stad, binnen de eerste lijn en met hun patiënten, de inwoners. Hierbij werken we waar mogelijk samen met de tweede lijn en in Trijn-verband, de beoogde RSO. Adequaat en wendbaar spelen we in op zorginhoudelijke, technologische, landelijke, regionale en maatschappelijke ontwikkelingen die op ons afkomen.

Onze doelen zijn daarbij:

  • duidelijkheid over onderlinge communicatie bewerkstelligen,
  • groei aan applicaties beteugelen,
  • veiligheid van gekozen applicaties, voldoen aan Wet- en regelgeving,
  • duidelijkheid over het proces ‘van idee tot uitvoering’, inclusief vastgestelde communicatielijnen en besluitvorming.

ICT-commissie

Projecten

Nieuws

Andere thema’s

Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie.
Lees meer >

Ouderen

Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden tegelijk.
Lees meer >

GGZ

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.
Lees meer >