Zuidwest

Open over wat ons zorgen baart en waarvoor we mensen hulp gunnen.

Samen met andere zorg- en welzijnsaanbieders zetten wij ons in om de kwaliteit, service en samenhang van de zorg in de wijk te verbeteren. Door wijkgerichte, effectieve en integrale samenwerking willen we goede gezondheidszorg dichtbij huis aanbieden en gaten en doublures in het zorgaanbod voorkomen. Kortom: de juiste zorg op de juiste plek.

Door intensief samen te werken werken we aan de volgende doelen:

  • Optimaliseren gezondheidssituatie en preventie.
  • Wijkbewoners kunnen langer thuis blijven wonen (vergrijzing).
  • Wijkbewoners blijven langer zelfstandig en fit (zelfredzaamheid en zelfmanagement).
  • Door digitalisering contacten faciliteren, risico’s proactief identificeren en betrouwbare patiëntgegevens delen.
  • Optimaliseren regievoering patiënten.

Duo’s per thema

Ouderen

GGZ

Jeugd

Digitale samenwerking

Leefstijl

Praktijken in de wijk

Apotheek Kanaleneiland

Bernadottelaan 6
3527 GB Utrecht

Apotheek Marco Polo

Marco Pololaan 111
3526 GB Utrecht

Apotheek Pluymaekers

Rijnlaan 90
3522 BR Utrecht

Fysiotherapie Kanaleneiland

Bernadottelaan 6b
3527 GB Utrecht

Projecten in de wijk

Nieuws in de wijk