CVRM

Goede samenwerking maakt passende zorg mogelijk.

Cardio Vasculair Risico Management
Onder Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) verstaan we het beheersen van ‘hart- en vaatziekten’. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, een herseninfarct, een TIA of afsluiting van de bloedvaten in de benen. Ook mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vallen onder CVRM.

Doel thema CVRM
Het doel van CVRM is om het risico op hart en vaatziekten te beperken en/of verergering te voorkomen. Zo staat CVRM voor diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) inclusief leefstijladviezen, medicamenteuze adviezen en begeleiding van mensen met een verhoogd risico op ziektes of sterfte door hart- en vaatziekten.

Werkgroep  
De stedelijke werkgroep CVRM is onderdeel van het thema chronische zorg. Mensen kampen vaak met een stapeling van aandoeningen waarbij een persoonsgerichte aanpak vereist is. 

De werkgroep organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij CVRM betrokken zijn en faciliteert de zorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis te bevorderen organiseert de werkgroep scholingen en houdt jaarlijkse bijeenkomsten voor ketenpartners met spiegelinformatie. 

De praktijkconsulent kan zo nodig ondersteunen in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken. 

Hart- en vaatziekten zijn te voorkomen!

“Goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners rondom de CVRM ketenzorg is belangrijk. Hierdoor kunnen we beter afgestemde zorg aanbieden en zijn hart-en vaatziekten in sommige gevallen zelfs te voorkomen.”

Monique Prinssen, kaderhuisarts CVRM

Projecten

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Nieuws

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Andere thema’s

Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie.
Lees meer >

Digitale samenwerking

Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling.
Lees meer >

GGZ

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.
Lees meer >