GGZ

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.

Goede geïntegreerde GGZ ondersteuning voor patiënten om mentaal gezonde en weerbare Utrechters te krijgen en te houden dat is waar Sterkzorg naar streeft.  

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening. Er is een duidelijke wisselwerking met lichamelijke klachten die vaak de aanleiding zijn voor contact met een huisarts. Sterkzorg speelt een cruciale rol, omdat een belangrijk deel van de GGZ zorg en ondersteuning plaatsvindt in de eerste lijn of in afstemming met zorgprofessionals in de eerste lijn.  

Met partners en betrokkenen werken we toe naar nauwere samenwerking tussen eerste lijn, tweede lijn en sociaal domein om ons doel te bereiken. De zorg moet op maat zijn: specialistisch als nodig, basiszorg als mogelijk. Op- en afschalen gaat zonder drempels, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen disciplines en organisaties voor de hele GGZ populatie. 

De stedelijke werkgroep met huisartsen, POH-GGZ, psychologen en apothekers zet sterk in op de volgende zaken: 

 • Een herstel-ondersteunende aanpak, want psychische kwetsbaarheid is een dynamische toestand die je kunt leren hanteren. Vanuit pilots in de wijken ontwikkelen we een stedelijke aanpak. 
 • Structureel overleg in de wijk, waarin we casuïstiek bespreken en ons richten op het terugdringen van wachtlijsten. 
 • Daarbij werken we in de medisch sociale driehoek van huisarts en buurtteam, waarbij we gebruik maken van de methodiek Welzijn op Recept.
 • Ontwikkelen van ondersteunende tools voor aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) problematiek. 
 • Kennisuitwisseling tussen de wijken, vanuit pilots in de wijken ontwikkelen we een stedelijke aanpak. 
 • Ondersteuning in de huisartsenzorg.
  – HUS heeft de POH GGZ Module centraal gecontracteerd met Zilveren Kruis. Er zijn afspraken over consultatie, inzet van E-health en een preventief groepsaanbod.
  – Sterkzorg investeert in opleiding, praktijkondersteuning en intervisie van POH GGZ, aangezien de eisen aan de POH-GGZ worden aangescherpt. Daarvoor heeft zij onder andere een contract met Praktijksteun. Deze organisatie heeft hierin kennis en ervaring opgebouwd.
  – Er is een werkgroep scholing om de relatie met de stedelijke ontwikkelingen goed in de gaten te houden. 

Projecten

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Nieuws

Nieuws GGZ

Wisseling van de wacht bij werkgroep GGZ

GGZ | Nikki Makkes neemt afscheid van werkgroep Nikki Makkes neemt na negen jaar afscheid als voorzitter van de werkgroep GGZ. Sterkzorg is Nikki (huisarts in Overvecht) dankbaar voor de intensieve en lange betrokkenheid bij het opzetten van de samenwerking in de...

Bekijk nieuwsartikel

Andere thema’s

Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie.
Lees meer >

Digitale samenwerking

Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling.
Lees meer >

Chronische zorg

Goede samenwerking maakt passende zorg mogelijk.
Lees meer >