Gecombineerde Leefstijl interventie

Een GLI is een tweejarig programma dat bestaat uit individuele coachingsgesprekken en groepsbijeenkomsten. Een leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut en/of oefentherapeut voert dit programma uit. Op dit moment zij er vijf erkende GLI interventies die volledig vergoed worden als er voldaan wordt aan de inclusiecriteria. Alle programma’s zijn gericht op blijvende verandering en gezondere leefstijl op lange termijn. 

Sterkzorg Leefstijl ontwikkelde een stedelijke visie en maakte afspraken over gecombineerde leefstijlinterventie met de zorgverzekeraar. GLI-aanbieders in de stad die zich in de visie herkennen bieden we een contract aan.  

Het stedelijk trio leefstijl heeft ook contact met ontwikkelaars van bijvoorbeeld een tweedelijns GLI in het Diakonessenhuis en probeert het aanbod van GLI programma’s in de stad te vergroten door pilots, stimuleren van erkenningstrajecten, et cetera.  

Bekijk de website voor bewoners of ga naar onze GLI pagina voor zorgverleners. 

 

De juiste zorg op de juiste plek

“‘Kleine, haalbare doelen zorgen al voor een groot effect! Samen stappen zetten naar een gezonder leven is bovendien leuker dan alleen.”
Coraline Menger, huisarts en lid van medisch trio

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.