Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie en dus minder zorgvraag. Multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan meer begrip voor elkaar en tevredener professionals. 

Het trio Jeugd werkt breed samen met Jeugd duo’s in de wijken, de eerstelijns zorg- en hulpverlening  ten behoeve van de jeugd.

Doel
 

De stedelijke werkgroep jeugd zet het perspectief van de jeugdige en het gezin in de eigen context centraal. De zorg sluit aan op de hulpvraag van de jeugdige en het gezin qua tijdigheid, pro-activiteit en maatwerk. 

De zorg is zo licht als verantwoord en zo zwaar als nodig, dicht bij het kind, in een vertrouwde omgeving en met een vertrouwde professional. Kind en ouder hebben medezeggenschap over het zorgtraject, zij bepalen tempo en inhoud en geven aan in hoeverre de sociale omgeving wordt geïnformeerd en hen kan ondersteunen. 

Hoe 
We baseren ons op signalen vanuit het werkveld: 

 • Vroegtijdig signaleren 
 • Samenwerking tussen medisch en sociaal domein versterken 
 • Ontschotten tussen nulde, eerste- en tweedelijns gezondheidszorg 
 • Baseren op wijkdata 
 • Netwerken in de wijk en de stad vormgeven 
 • Overlap voorkomen door goede afstemming met bestaand aanbod 

  .

  Projecten

  No Results Found

  The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

  Nieuws over Jeugd

  Andere thema’s

  Leefstijl

  De kijk op gezondheid verandert voortdurend.
  Lees meer >

  Digitale samenwerking

  Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling.
  Lees meer >

  GGZ

  Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.
  Lees meer >