Noordoost

In Noordoost staat de eerstelijn dichtbij bewoners.

Met de multidisciplinair samenwerking in Noordoost staan zorgprofessionals dichtbij de mensen. Met de huisartsenvoorziening als basis werken we aan preventie, zelfmanagement en een sluitend aanbod van zorg en ondersteuning.

De afspraken die huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten met andere organisaties in Noordoost maken, gaan onder andere over bestuurlijke processen gericht op het effectief en efficiënt zorgdragen voor een zorginfrastructuur op wijkniveau, onderlinge samenhang en kennisontwikkeling voor zorgprofessionals en/of medewerkers uit het sociaal domein.

Wijkvertegenwoordiging

Jan Kippersluis

Huisarts


Duo’s per thema

Ouderen

GGZ

Digitale samenwerking

Leefstijl

Praktijken in de wijk

Fysiotherapie Lutmers

Eykmanlaan 433
3571 JR Utrecht

Fysiotherapie Schaafsma & De Jonge

Van Humboldtstraat 32x
3514 GP Utrecht

Gezondheidscentrum Therapeuticum Utrecht

Dekhuyzenstraat 60
3572 WN Utrecht

Huisartsenpraktijk De Gaard

Winklerlaan 1
3571 KJ Utrecht

Projecten in de wijk

Nieuws in de wijk

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.