Sterkzorg team

Stedelijk aanspreekpunt voor de eerstelijn in Utrecht stad.

Het multidisciplinaire team van Sterkzorg werkt samen rond preventie, zelfmanagement en een sluitend aanbod van zorg en ondersteuning. Dichtbij de mensen (in de wijk als het kan, in de stad als het moet), effectief en efficiënt, met de huisartsenvoorziening als basis.

De afspraken die huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten (en in de toekomst mogelijk andere partijen) in de stad maken, gaan onder andere over bestuurlijke processen gericht op het effectief en efficiënt zorgdragen voor een zorginfrastructuur op stads- en wijkniveaus, onderlinge samenhang en kennisontwikkeling voor zorgprofessionals en/of medewerkers uit het sociaal domein.  

Berthon Rikken

Wijk-duo


Cor Zagers

Wijk-duo en Werkgroep

030-8802848

Doortje Graafmans

Stedelijk trio en Wijk-duo


Erik Oostrom

Wijk-duo


Ernst-Jan Wind

Stadscoördinator en Wijkcoördinator

06 52 88 22 75

Iris Nap

Wijk-duo


Jaap Mol

WVO, Stedelijk trio, en Wijk-duo

030 60 40 665

Jan Kippersluis

WVO en Wijk-duo


Janneke Katoen

Wijk-duo


Jessie Neffke

Werkgroep


Joost Stam

Wijk-duo


Judie Knol

WVO en Wijk-duo

030-2642630

Lindy Prins

Wijk-duo


Marije Hilhorst

Directie


Marlies Floor

Wijk-duo