Thema’s

Effectief en efficiënt op praktijk-, stads- en wijkniveau. 

Sterkzorg is nauw verbonden met de verschillende disciplines en met de wijken. Rond zes hoofdthema’s: chronische zorg, digitale samenwerking, GGZ, jeugd, leefstijl en ouderen, werken zorgprofessionals uit de eerstelijn samen. Op stadsniveau geeft een trio (een huisarts met twee andere relevante (para)medische disciplines) input op de thema’s. Een stadscoördinator faciliteert elk trio. Op wijkniveau is dat een wijk-duo (een collega uit  huisartsenpraktijk en andere relevante (para)medische disciplines). Allen zijn actief in het netwerk medisch-sociale basiszorg (Buurtteam, JGZ, DOCK en SportUtrecht). 

 

Hoofdthema’s

Ouderen

Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden tegelijk.
Lees meer >

GGZ

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.
Lees meer >

Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie.
Lees meer >

Chronische zorg

Goede samenwerking maakt passende zorg mogelijk.
Lees meer >

Digitale samenwerking

Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling.
Lees meer >

Leefstijl

De kijk op gezondheid verandert voortdurend.
Lees meer >