Diabetes Mellitus

Goede samenwerking maakt passende zorg mogelijk
Wat
Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie. 

Doel 
Het doel van ketenzorg voor mensen met diabetes is het bevorderen van optimale zorg en het voorkomen van complicaties. Dit omvat de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren van diabetes inclusief leefstijladviezen, medicamenteuze adviezen en begeleiding van mensen met diabetes of het voorstadium van diabetes.

Werkgroep
De stedelijke werkgroep diabetes is onderdeel van het thema chronische zorg. Mensen kampen vaak met een stapeling van aandoeningen waarbij een persoonsgerichte aanpak vereist is. 

De werkgroep organiseert samenwerking tussen verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen organiseert de werkgroep scholingen en houden we jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kunnen we ondersteunen in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken. 

Projecten

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Nieuws

Andere thema’s

Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie.
Lees meer >

Digitale samenwerking

Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling.
Lees meer >

GGZ

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.
Lees meer >