Toelichting op de werkafspraak over SGLT2-remmers

Toelichting op de werkafspraak over SGLT2-remmers

Bertien Hart, kaderhuisarts diabetes, vertelt over de nieuwe werkafspraak SGLT-2 remmers bij zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). “Met de werkafspraak willen we bevorderen en bewaken dat er veilig gebruikgemaakt wordt van SGLT2-remmers bij...