Chronische zorg

Goede samenwerking maakt passende zorg mogelijk

Het aantal mensen met één of meer chronische ziekten neemt toe. In 2040 heeft naar verwachting één op de drie Nederlanders twee of meer chronische aandoeningen. Samen met verschillende disciplines in Utrecht zoekt Sterkzorg oplossingen om een goede persoonsgerichte zorg te kunnen blijven bieden. Zorg die mensen nodig hebben

Naast het huisartsenteam als generalist en regievoerder zijn fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten, en andere eerstelijnszorgverleners betrokken. Ook tweedelijnszorgverleners zoals: het ziekenhuis, verpleging en verzorging en de geestelijke gezondheidszorg hebben vaak een rol door middel van een goede samenwerking kan passend zorg worden gegeven aan de mensen.  

Samen betekent met elkaar kijken wat werkt. En wat niet werkt. Dat vraagt om goede samenwerkingsafspraken in praktijk, wijk en stad. Ook om tot nieuwe oplossingen te komen, zoals bijvoorbeeld tools die het gesprek tussen zorgverleners uit verschillende domeinen op gang brengen, het delen van best practices en het organiseren van scholing.  

Op de webpagina’s van subthema’s: Longen, Diabetes Mellitus en CVRM vind je meer specifieke informatie. Sterkzorg benadrukt dat altijd de mens centraal moet staan.  

Nieuws

NieuwsChronische zorg

Benchmarkcijfers Ineen bekend

InEen heeft de benchmark 2022 gepubliceerd. De benchmark biedt huisartsenzorggroepen een spiegel voor het verbeteren van zorgprogramma’s voor mensen met diabetes, (een verhoogd risico op) hartvaatziekten, astma of COPD. De cijfers zijn dit jaar op een andere manier...

Bekijk nieuwsartikel

Projecten

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Vacatures

Andere thema’s

Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie.
Lees meer >

Digitale samenwerking

Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling.
Lees meer >

GGZ

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.
Lees meer >