Ouderen

Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden tegelijk.

Het aantal ouderen in Utrecht neemt fors toe. Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden tegelijk; medisch en sociaal. Dat maakt de zorg in de eerste lijn steeds meer complex. Bijvoorbeeld door de toename van afhankelijkheid en het minder grip hebben op het leven vanuit verschillende domeinen: lichamelijk, geestelijk, sociaal en maatschappelijk.
Sterkzorg organiseert proactieve en integrale samenwerking met alle betrokkenen in de wijk en stad op het gebied van ouderenzorg. Vroegtijdig signaleren en op de juiste wijze handelen, is mogelijk als professionals tussen het sociaal- en/of medische domein en eerste -en/of tweede lijn elkaar kunnen vinden.   

Subthema

Infografic

Per wijk en praktijk brengt Sterkzorg zowel medisch inhoudelijke kenmerken als de samenwerking in beeld. In de infographic visualiseren we deze informatie. De brongegevens komen uit: VIPlive, volksgezondheidsmonitor van de gemeente Utrecht en gesprekken met zorgprofessionals in de wijk. 

Routekaart

Een routekaart geeft inzicht in verwachtingen van samenwerking tussen verschillende disciplines en tools hoe deze te borgen. Klik op de diamant links.

Sterkzorg verbindt zich aan de methodiek van OmU waar multidisciplinaire professionals in de wijk proactief samenwerken aan ouderenzorg en -welzijn. Voor specialistische kennis werken vrijwel alle zorgverleners samen met de specialist ouderengeneeskunde (SO’s) en GZ-psychologen van ONUe.
Om samen te werken aan professionele zorg adviseert Sterkzorg gebruik te maken van het communicatieplatform OZO verbindzorg. Het systeem is opgebouwd rondom en met de patiënt. Patiënt en mantelzorger hebben hierdoor meer regie.

Laat je inspireren door het  Convenant Werkafspraken in de wijk Overvecht. Samen ís sterker komt goed naar voren met deze domeinoverstijgende samenwerking. 

Zie de box downloads en links op deze pagina.

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis

“Ouderenzorg vraagt om samenwerking binnen een multidisciplinair team in de wijk. Wij bieden met elkaar de zorg en ondersteuning die de oudere nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.”

Annemarie Sprengers, kaderhuisarts Ouderenzorg

Projecten

Nieuws

NieuwsOuderen

Vastleggen behandelwensen

Vastleggen behandelwensen Wensen en voorkeuren van de patiënt zijn het uitgangspunt bij medische beslissingen over handelen en behandelen in de laatste levensfase. Het is daarom belangrijk dat behandelwensen in de huisartsenpraktijk én op de huisartsenspoedpost...

Bekijk nieuwsartikel

Andere thema’s

Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie.
Lees meer >

Digitale samenwerking

Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling.
Lees meer >

GGZ

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.
Lees meer >