Leefstijl

Een mens stopt niet bij de lijnen van het systeem.

Leefstijl bevindt zich grotendeels in het privédomein van mensen en daarom is een goede lijn met gemeente en het sociaal domein essentieel. Integraal samenwerken ook buiten de lijnen is essentieel.
Strekzorg richt preventiemaatregelen zowel op het gedrag van de personen als op de fysieke en sociale omgeving. Dit betekent dat we in samenhang verschillende maatregelen en interventies inzetten voor verschillende doelgroepen en hun omgeving. 

Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en taak op het gebied van preventie. De huisarts ziet geïndiceerde en zorggerelateerde individuele preventie als kerntaak. Andere professionals binnen de eerstelijn zien dit soms breder, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting in het sociaal domein over vitamine D door een apotheker of over valpreventie door een fysiotherapeut en ondervoeding door een diëtist. 

De stedelijke werkgroep Sterkzorg Leefstijl werkt nauw samen met Leefstijl duo’s in de wijken en met de andere werkgroepen. Ook hebben ze contacten met de gemeente, sociaal domein, bewonersparticipatie initiatieven en de tweedelijns zorg. 

Ons doel 

  • Sterkzorg Leefstijl scherpt de visie omtrent leefstijl continu aan.  
  • Op alle pijlers van leefstijl is Sterkzorg in 2023 in gesprek of praten we met samenwerkingspartners in de stad hoe we elkaar kunnen bereiken, versterken en waar we op inzetten. Zowel de zorg, sociaal domein en bewonersparticipatie betrekken we bij projecten, zoals bijvoorbeeld een project over Roken gericht op van oorsprong Turkse inwoners.    
  • In 2023 is een vorm van leefstijl op recept beschikbaar.  
  • Sterkzorg Leefstijl helpt mee aan het verkleinen van de gezondheidskloof tussen hoge en lage SES bewoners in Utrecht. We hebben extra aandacht voor de connectie tussen zorg en welzijnsdomein, voor passende gezondheidsinterventies en voor toegankelijkheid. 

Samen is sterker.

Drie zorgprofessionals vloggen over Dry January. 

Projecten

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

Andere thema’s

Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie.
Lees meer >

Digitale samenwerking

Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling.
Lees meer >

GGZ

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.
Lees meer >