Leefstijl

Een mens stopt niet bij de lijnen van het systeem.

Om de zorgvraag in de toekomst aan te kunnen vraagt dat we als maatschappij nu meer investeren op leefstijl. De overheid zet hier dan ook vol op in met het Nationaal Preventieakkoord, het IZA en het GALA. Hoe de ‘beweging naar voren’ (van zorg naar preventie) kan worden gestimuleerd, is in deze plannen grof uitgewerkt voor en door zorgverzekeraars, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De eerstelijn, en daarmee Sterkzorg, wordt gevraagd zich in te zetten voor drie dingen:
1. Toename van leefstijl als (onderdeel van de) behandeling
2. Verbinding met sociaal en/of publiek domein. Het beter benutten door preventie infrastructuur en ketenaanpakken
3. Versterken van gezondheidsvaardigheden en zelfzorg

Missie thema Leefstijl

Alle doelen in stad, wijk, praktijk voor het thema leefstijl hebben een relatie tot het bijdragen aan deze doelen:
1: “Meer gebruik van leefstijl als medicijn/behandeling door professionals in alle domeinen.”
2: “Stimuleer integrale samenwerking en domeinoverstijgende samenwerking tussen professionals en informele partijen op het gebied van leefstijl.”
en zijn qua thema uiteindelijk gericht op de doelen van het nationaal Preventieakkoord (afname van rokers in de specifieke doelgroepen, minder alcoholinname en verminderen van overgewicht). Dit kan ook gaan om de determinante factoren die aan het leefstijlgedrag ten grondslag liggen zoals chronische stress, bestaansarmoede, laaggeletterdheid en toegankelijkheid van interventies.

Uitgelicht

Ketenaanpak overgewicht
Naast de contractering van de GLI werken we ook met de ziekenhuizen en het sociaal domein aan het inrichten van een bredere ketenaanpak op het gebied van overgewicht.

Slapen
Vanuit de Slaapcoalitie gaan we verder met de vier meest kansrijke interventies. Dat zijn Slaap&GLI, het gebruiken van de NightOwl in de eerstelijn voor uitsluiten ernstige OSAS, Papa en Mama slapen door en Stepped Care Insomnie.

Leefstijlnetwerken in de wijk 
In drie buurten in Utrecht gaan we gedurende drie jaar aan de slag om ervaringskennis en sleutelpersonen toe te voegen aan het leefstijlnetwerk in de wijk. Samen met wetenschappelijke partners zoals Pharos, UMCU Julius Centrum en Hogeschool Utrecht en de gemeente Utrecht als samenwerkingspartner kijken we wat er nodig is om mensen met een lage SES meer gebruik te laten maken van het bestaande leefstijlaanbod. (Projevt van ZonMW)

Successen behalen

“Door in alle domeinen te focussen op de doelen van het Nationaal Preventie Akkoord en daarbij op de vastgestelde doelgroepen steunen we op gedegen onderbouwing waarom dit onze kostbare tijd en aandacht verdient. We hebben zo een grotere kans dat we successen behalen, zodat de eerstelijnszorg ook in de toekomst mogelijk blijft!”

Stéphanie van Emmerik, stadscoördinator Leefstijl

Projecten

Andere thema’s

Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie.
Lees meer >

Digitale samenwerking

Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling.
Lees meer >

GGZ

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.
Lees meer >

Nieuws

NieuwsLeefstijl

GLI voor iedereen

Met deze GLInieuws lichten GLI-aanbieders een paar speciale programma's uit die bijdragen aan diversiteit. Niet iedereen kan al profiteren van een gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Voor sommigen is de vorm niet passend, voor anderen te ingewikkeld, weer...

Bekijk nieuwsartikel