Slaapcoalitie

%

In 2019 startte de Slaapcoalitie met het verbeteren van het Utrechtse ‘slaaplandschap’. Inhoudelijk deskundigen gingen samen aan de slag met gesignaleerde knelpunten en hanteerden daarbij de FastForward50-methodiek: kortlopende projecten om veronderstellingen te toetsen en verbeterideeën laagdrempelig uit te proberen. Onlangs werd berekend dat de inzet van deze domeinoverstijgende coalitie veel oplevert. Elke geïnvesteerde euro levert er bijna vier op. Naast een besparing op zorgkosten, geeft de werkwijze betrokken professionals meer werkplezier. Patiënten ervaren een hogere kwaliteit van zorg en de gezondheid van de populatie verbetert door beter slapen. De aanpak van de Slaapcoalitie blijkt dus letterlijk slaapverwekkend!

Van voorkomen tot genezen

De FF50-projecten beslaan de hele keten van de slaapzorg. Zo gaf een slaapspecialist voorlichting aan ouders van jonge kinderen in een kinderdagverblijf en werd onderzocht of deelnemers aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie vaker dan gemiddeld slaapproblemen hebben. Huisartsen kregen kennis en tools aangereikt om buiten het ziekenhuis slaapapneu te kunnen vaststellen en er werden werkafspraken met apothekers gemaakt om te kijken of daarmee het chronisch gebruik van slaapmiddelen kan worden verminderd. Ook werd interne samenwerking en afstemming tussen verschillende specialismen in het ziekenhuis verbeterd. De resultaten van de afzonderlijke projecten delen we de komende tijd via LinkedIn.

Droom

Alle FF50-projecten samen leveren een schat aan informatie op. Van onderuitgehaalde veronderstellingen tot nieuwe inzichten. Succesverhalen en randvoorwaarden. Conclusies en aanbevelingen. In relatief korte tijd hebben inhoudelijke professionals veel kennis en ervaring opgedaan. De droom van de coalitie is nu om partners te vinden die de verdere uitwerking en opschaling voor hun rekening kunnen nemen.

Downloads

Links

Doorverwijzen bij slaapproblemen

“Het verbaast mij dan niet dat uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat onze GLI-deelnemers meer dan gemiddeld slaapproblemen hebben. Wij kunnen algemene informatie en tips geven, maar mensen met specifieke, persoonlijke slaapproblemen verwijzen wij door naar de huisartsenpraktijk. Het is fijn te weten dat alle praktijken in onze wijk Slaapstraat-geschoold zijn. Als je dan iemand verwijst, weet je ook zeker dat de huisarts iets te bieden heeft.”

Elza Hassefras
Psychosomatisch fysiotherapeut, Fysiotherapie Nieuw Plettenburgh

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.