Toelichting op de werkafspraak over SGLT2-remmers

5 sep | Nieuws

Bertien Hart, kaderhuisarts diabetes, vertelt over de nieuwe werkafspraak SGLT-2 remmers bij zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). “Met de werkafspraak willen we bevorderen en bewaken dat er veilig gebruikgemaakt wordt van SGLT2-remmers bij zeerhoogrisicopatiënten.”
In de video licht Bertien in iets minder dan zeven minuten toe:

• hoe SGLT2-remmers ingezet worden bij zeerhoogrisicopatiënten;
• welke doelgroepen er zijn;
• wat het stappenplan is voor patiënten;
• welke contra-indicaties er zijn;
• wat de korte en bondige werkafspraak is.
In het RTA-gedeelte van deze website vind je de complete werkafspraak over SGLT2-remmers. De toelichting van Bertien maakt er nu deel van uit.

Shafiq Alikhil, kaderarts diabetes en Rosaline Hoogeboom Verpleegkundig Specialist DIAK starten binnenkort met een digitaal vragenuur diabetes. Binnenkort volgt daar meer informatie over.