Faexit

%

Per 1 september verdwijnt de fax uit de zorg. Als je na die datum nog een fax verstuurt naar zorgverleners, dan is de kans zeer groot dat deze niet meer aankomt. Elke zorgorganisatie is bezig met het stoppen met faxen.
 

Waarom gaat de fax eruit?

  1. De minister heeft enige tijd geleden aangekondigd, dat dit niet meer past in een tijd dat we meer digitaal met elkaar gaan samenwerken. Faxen is handwerk, de inhoud moet worden overgetypt en fouten liggen daarbij op de loer
  2. De Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) is in maart 2023 aangenomen in de Eerste Kamer, die vereist dat alle gegevensuitwisseling digitaal moet plaatsvinden. Dit zal gefaseerd gebeuren. Faxen past niet meer in deze wetgeving.

Wat kun je nu zelf al doen?

  1. Bepaal wanneer je zelf stopt met faxen
  2. Ga na van wie jou nog een fax stuurt en laat weten naar welk veilig e-mailadres ze jou/jullie kunnen bereiken
  3. Haal je faxnummer van je website.

De fax gaat er begin september uit

De fax verdwijnt begin september. Zorg dat je er klaar voor bent. Zet ‘m uit en gebruik veilige e-mail. Een stappenplan geeft je handvatten. Thema Digitale Samenwerking helpt huisartsenpraktijken, apotheken en fysiotherapiepraktijken om aan de veldnorm NTA7516 te voldoen. Praktijken krijgen binnenkort informatie over deze veldnorm.

Carla Broekman

Stedelijk Coördinator Digitale Samenwerking

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.