Duurzaamheid

%

Volgens de WHO is klimaatverandering de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Ook in Nederland heeft klimaatverandering al zichtbaar effect op de gezondheid van mensen. Zo is er grotere kans op hete zomers, en daarmee hittestress, duurt het hooikoorts- en pollenseizoen steeds langer en worden risico’s op (nieuwe) infectieziekten groter.

De gezondheidszorg zelf is verantwoordelijk voor 7% van de CO2 uitstoot in Nederland, voornamelijk door reisbewegingen van personeel, gebouwen en medicijnen.

De werkgroep Duurzaamheid heeft als doel het ontzorgen van Utrechtse eerstelijnszorgprofessionals in het zetten van stappen tot verduurzaming.

De werkgroep zet zich actief in voor:

  • Het creëren van bewustwording over het thema duurzaamheid.
  • Het vergroten van kennis over duurzaamheid in de zorg en de gevolgen die klimaatverandering heeft voor de gezondheid, door het publiceren van nieuwsbrieven en organiseren van scholingen.

Pilot verduurzaming

Wat kan de werkgroep voor jou betekenen?
  • Afvalstromen: tips en informatie over minder afval produceren, afvalscheiding optimaliseren, duurzamer inkopen en circulair werken.
  • Medicijnverspilling: tips en informatie over terugdringen van medicijnverspilling en meer bewustzijn hierover creëren.
  • Hitteplan: dit is een onderdeel van adaptatie aan de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens een hittegolf kun je kwetsbare patiënten scherp monitoren en specifiek optreden, met als doel morbiditeit en mortaliteit door hitte te reduceren.

Download de toolkits onderaan deze pagina.

Duurzaamheidsevents

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.