Digivaardigheid

%

Digivaardigheid in de zorg
Sterzorg vindt het van belang de digivaardigheid van zorgmedewerkers
van de aangesloten eerste
ste lijns organisaties te bevorderen. Denk hierbij aan: het inventariseren van gebruik van applicaties en het aanbieden van trainingen/instructies en ondersteuning. 

 

Elkaar helpen

Sterkzorg houdt een digitaal open spreekuur vai Zoom. Elke eerste …dag van de maand. Surf ook eens binnen en stel je vragen. 

Tevreden patiënten én personeel

“Ik wil niet dat patiënten zichzelf in gaan plannen, ik wil dat ze mij vertellen waarom ze me nodig hebben.”

Martijn van Eijk, huisartsenpraktijk De Gaard

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.