Op 1 lijn

%

Eenvoudig en veilig gegevensuitwisseling binnen eerste- en tweede lijn en patiënten. Denk daarbij aan: digitaal communiceren met patiënten en collega zorgverleners, uniformeren gegevensuitwisseling, eenduidige gegevensoverdracht et cetera. 

 

Praktijkvideo

Hoe kun je op een andere manier omgaan met patiënten die frequent de huisarts bezoeken? En hoe kun je innovatie inzetten om patiënten vooruit te helpen? Zie deze video van InEen hoe professionals in Tilburg domeinoverstijgend werken.

Tevreden patiënten én personeel

“Ik wil niet dat patiënten zichzelf in gaan plannen, ik wil dat ze mij vertellen waarom ze me nodig hebben.”

Martijn van Eijk, huisartsenpraktijk De Gaard

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.