Wijkdata Wijkdoen

Professionals in de eerste lijn, welzijn, de gemeente en informele zorg werken onder andere samen in het project van Wijkdata naar Wijkdoen. Door gezamenlijk op te trekken versterken we elkaar en weten we elkaar beter te vinden. Op basis van wijkdata bepalen we wat de beïnvloedbare gezondheidsvraagstukken in de wijk zijn. De juiste zorg op de juiste plek doen we samen.

Sterkzorg heeft samen met de wijken, gemeente, Public Health en Julius Huisartsen Netwerk uit het UMCU deze werkwijze opgezet. Steeds doorlopen we vijf stappen: het ontwikkelen van een dataset, een voorgesprek, vragenlijst, wijksessie en Wijkdoen.

De juiste zorg op de juiste plek

“Als je beschikbare data uit verschillende bronnen combineert weet je beter in te spelen op zorgvragen in de wijk.”

Deelnemer van Wijkdata naar Wijkdoen

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.