Persoonsgerichte zorg

%

Persoonsgerichte zorg draait om een holistische benadering van de patiënt en het verbeteren van het gesprek in de praktijk, zodat de huisarts de patiënt met een brede hulpvraag kan begeleiden naar de juiste plek (inclusief het sociaal domein).

Bekijk deze infographic van InEen, NHG en ZO om te zien hoe je persoonsgerichte zorg bewust in je praktijk kan toepassen. Of gebruik deze mijlpalen om tot een keuze te komen voor een project.

Duurzame inzetbaarheid

De SSFH biedt ondersteuning in het voeren van:
  • een gesprek over werkdruk,
  • werkplezier,
  • duurzame inzetbaarheid.

Er zijn webinars beschikbaar over dit onderwerp en je kunt op de website ook gesprekskaarten downloaden.

Aanpak

 

Praktijkvideo

Hoe kun je op een andere manier omgaan met patiënten die frequent de huisarts bezoeken? En hoe kun je innovatie inzetten om patiënten vooruit te helpen? Zie deze video van InEen hoe professionals in Tilburg domeinoverstijgend werken.

Tevreden patiënten én personeel

Ik wil niet dat patiënten zichzelf in gaan plannen, ik wil dat ze mij vertellen waarom ze me nodig hebben”.

 

Martijn van Eijk, huisartsenpraktijk De Gaard

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.