Projectbureau

Een Sterkzorg project is erop gericht dat (zorg)professionals de beste zorg kunnen leveren. Elementen hiervan zijn nieuwe initiatieven uitwerken en implementeren, kennis delen en borgen en samenwerkingsverbanden tussen medisch en sociaal domein optimaliseren. In deze projecten werken professionals samen op het gebied van praktijk, wijk en stad. 

Heb je een projectidee of een vraag over een project? Wil je sparren om een begin te maken met het aanpakken hiervan? Sterkzorg heeft projectleiders in dienst die (zorg)professionals in de eerste lijn kunnen ondersteunen. Plan gerust een afspraak in met Maura via vandenkommer@huisartsenutrechtstad.nl en/of  Anne-Marie huijskes@huisartsenutrechtstad.nl 

Projecten waar je aan kunt denken en/of waar wij al mee bezig zijn (geweest):

 • Meedenken over de opzet en schrijven van een project of plan van aanpak
 • (Mede)organiseren en faciliteren van bijeenkomsten, zoals een brainstorm-, netwerk- of evaluatiesessie
 • Rol van projectleider vervullen voor:
  • Ontwikkelen e-learning thema jeugd
  • Toekomstbestendige huisartsenzorg en pilot zelfmeetgegevens
  • Krachtige basiszorg
  • Pilot duurzaamheid

Digitaal contact

Heb je een vraag voor ons? We drinken graag een keer een kop koffie. Plan gerust wat in met Maura en/of met mij.

 

Anne-Marie Huijskes, projectleider Sterkzorg

Plan van aanpak

 • Van wie komt de opdracht en wat is de opdracht? Geef een heldere omschrijving. 
 • Stel duidelijke kaders: wat doen we wel, wat doen we niet? 
 • Bij wie ligt het eigenaarschap over het project? 
 • Wie doet wat? Welke rollen zijn er verdeeld in een eventuele projectgroep? 
 • Hoe is de borging geregeld? Wat gebeurt er met de conclusie en evaluatie?
 • Implementatie

Implementatie

 • Wees flexibel; ga ervan uit dat alles net wat anders kan gaan lopen 
 • Neem je collega’s mee in het proces 
 • Spreek tussentijdse resultaten af. Worden deze gehaald? Zo niet, waarom niet?  
 • Communiceer regelmatig naar belanghebbenden over de voortgan

Borging

 • Zorg dat de verandering in de bestaande werkwijze past 
 • Documenteer processen en werkafspraken voor naslagwerk 
 • Wat werkt wel? Wat werkt niet? Neem deze lessen in een volgend project mee