De huisarts en artificiële intelligentie (AI) – deel 1 van 3 

7 mrt | Nieuws

In november 2022 zette de lancering van ChatGPT de wereld van kunstmatige intelligentie, ook wel artificiële intelligentie (AI) genoemd, op z’n kop. Het bracht de ontwikkelingen van AI-toepassingen in een stroomversnelling. Wat is belangrijk om er als huisarts over te weten? 

Dit is deel één van een drieluik, waarin we spreken over AI als alomvattend begrip. Waarin we ons vooral toeleggen op een onderdeel van AI, namelijk zelflerende algoritmes. 

Wat is AI eigenlijk? 

Het is belangrijk om een goed begrip te krijgen van artificiële intelligentie, want de termen AI en slimme algoritmes worden vaak door elkaar gebruikt. Wat is ai eigenlijk? En wat is het verschil met een slim algoritme? 

Definitie AI 

We laten de definitie van artificiële intelligentie graag over aan de High Level Expert Group on Artificial Intelligence: ‘Systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken.’ Anders gezegd, een poging om delen van menselijke intelligentie na te bootsen in computers, door op basis van algoritmes en grote hoeveelheid voorbeelddata een computer te trainen een bepaalde taak zelfstandig zonder begeleiding uit te voeren.  

Slimme algoritmes 

De Autoriteit Persoonsgegevens beschrijft: ‘Algoritmes zijn in principe niet meer dan recepten of stappenplannen. Bedrijven en overheden kunnen snel en efficiënt besluiten nemen door grote hoeveelheden data te analyseren’. Je kunt een algoritme vergelijken met een recept, je hebt daarvoor verschillende ingrediënten nodig die je op een bepaalde manier moet mengen voor het juiste resultaat. Slimme algoritmes vallen niet persé onder AI. Als slimme algoritmes gebruikt worden om systemen te laten leren, de zelflerende algoritmes, dan valt dat wel onder AI.  

Verschil AI en algoritme 

De Autoriteit Persoonsgegevens legt het verschil tussen beide als volgt uit: 

‘Een algoritme is een formule om een bepaald doel te bereiken. Geavanceerde zelflerende algoritmes vallen onder artificiële intelligentie (AI), ook wel kunstmatige intelligentie genoemd’.  

Meer informatie over AI in de zorg 

Er is veel geschreven en uitgelegd over AI. We zetten een aantal handige websites, artikelen en video’s op een rij, gericht op AI in de zorg. 

  • In een driedelige docuserie Mens & AI in de zorg, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, staan negen experts stil bij vragen, doembeelden en verwachtingen rond de toekomst van AI in de gezondheidszorg.  
  • In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft onderzoeksbureau Berenschot een verkenningsonderzoek uitgevoerd naar AI-toepassingen in de klinische praktijk. Het rapport laat zien dat passende inzet van AI in de zorg roept om een transformatie van zorgprocessen volgens de principes van passende zorg. 
  • De Leidraad kwaliteit AI in de zorg geeft een overzicht van de belangrijkste eisen en aanbevelingen per fase, van ontwikkeling tot implementatie. Je komt snel meer te weten via de online cursus. 
  • Meer achtergrondinformatie: vind je op de website Data voor gezondheid van het Ministerie van VWS.