Bijeenkomst praktijkmanagers

8 mrt

Sterkzorg ondersteunt het netwerk van praktijkmanagers. Praktijkmanagers zijn beter met elkaar verbonden door een aantal bijeenkomsten van Sterkzorg met als doel het stimuleren van uitwisseling van kennis en zaken op het gebied van praktijkmanagement bij een huisartsenpraktijk. 

Aanbod

  • Driemaal per jaar een overleg van anderhalf uur met een inhoudelijk programma 
  • Een WhatsApp-groep voor het delen van ervaringen 
  • Intervisie (op eigen initiatief van en door praktijkmanagers) 

Ben je praktijkmanager en heb je ook interesse om ervaringen te delen en op te halen? Geef dit dan aan bij Anne-Marie Huijskes

Sterkzorg ondersteunt het netwerk van praktijkmanagers. Praktijkmanagers zijn beter met elkaar verbonden door een aantal bijeenkomsten van Sterkzorg met als doel het stimuleren van uitwisseling van kennis en zaken op het gebied van praktijkmanagement bij een huisartsenpraktijk. 

Aanbod

  • Driemaal per jaar een overleg van anderhalf uur met een inhoudelijk programma 
  • Een WhatsApp-groep voor het delen van ervaringen 
  • Intervisie (op eigen initiatief van en door praktijkmanagers) 

Ben je praktijkmanager en heb je ook interesse om ervaringen te delen en op te halen? Geef dit dan aan bij Anne-Marie Huijskes