Schrijf je in voor de openbare sociale kaart van Sterkzorg

22 mrt | Nieuws

Schrijf je in voor de openbare sociale kaart van Sterkzorg via dit formulier met eventueel een foto (zelf bepalen).
Op deze website vind je onder andere een openbaar smoelenboek te staan (een zogenoemde sociale kaart), zodat professionals elkaar kunnen vinden en weten wie welke expertise in huis heeft in een bepaalde wijk om gericht naar elkaar te kunnen verwijzen en/of te weten wie met welke thema bezig is of wie bij welk project is betrokken.

We vragen jullie hulp de informatie in kaart te helpen brengen. Dat kan via deze link.

Doel van een openbare sociale kaart: 

 • In deze sociale kaart (smoelenboek) is de persoon leidend en staat daarom ook als eerste genoemd in het formulier. 
 • Zorgprofessionals uit de eerste lijn helpen elkaar zo te vinden. 
 • Bevordert het multidisciplinair samenwerken. 
 • Handig voor de tweede lijn, zoals bijvoorbeeld het niet hoeven lastigvallen van een huisarts met een vraag over een fysiotherapeut in de wijk. 
 • Oplossing voor de zoektocht van de wijken hoe zorgprofessionals en professionals uit het sociaal domein elkaar kunnen vinden. Deze sociale kaart is een eerste aanzet hiertoe. Werkenderwijs ontwikkelt deze sociale kaart zich. 
 • In het formulier is ook de optie om zelf projecten of expertises aan te vullen, vanwege technische en inhoudelijke afwegingen kunnen we niet toezeggen dat deze direct worden meegenomen. 


Openbare sociale kaart in plaats van achter een slotje met een wachtwoord:
 

 • Samen is sterker. Korte lijnen en informatie die snel is aan te roepen is, helpt daarbij. 
 • Iedereen deelt alleen die informatie die openbaar te vinden mag zijn. Dat kan van uitgebreid tot minimaal.  
 • Geen gedoe met wachtwoorden, beveiliging, et cetera.   


Opslag en verwerking data:
 

 • Up-to-date houden van de database gaat via een drietrapsraket: vanuit de communicatie van HUS komt er minimaal 2 keer per jaar een oproep aan stads- en wijkcoördinatoren om hun wijk langs te lopen. Daarnaast is er een formulier op de website waar zorgverleners zichzelf doorlopend aan- of af kunnen melden en/of gegevens aan kunnen passen.  
 • Vanuit communicatie regelen we dat de gegevens regelmatig worden ververst. Gegevens die niet meer mogen worden getoond worden definitief uit de database verwijdert. 

Tips: 

 • Om tot een goede zakelijke foto te komen, zie deze link voor tips. Gebruik géén vakantiefoto.  
 • Of kijk de kunst af bij de zakelijke portretfoto’s van deze fotograaf.