‘Duurzaamheid is geen innovatie, maar corebusiness’

24 mei | Nieuwsflits Duurzaamheid

Huisarts Dennis Pot gaf de aanzet tot de eerste CO2-neutrale huisartsenpraktijk in Nederland. Wat begon met kleine stapjes om de praktijk te verduur­zamen, groeide uit tot een missie waarvoor hij in degroenehuisarts.nl medestanders vond. Eigenlijk zou dat initiatief niet nodig moeten zijn, stelt hij. De overheid en de beroepsverenigingen van de huisartsen schieten tekort op de duurzaamheidsagenda.

Meer lezen? Artikel Huisarts en Wetenschap