Indicatie zorgzwaartepakket

17 nov | Nieuws

Als huisarts merken we dat de VVT-organisaties en het Zorgkantoor de beweging Langer Thuis stimuleren. Zo is het voornemen om in toenemende mate kwetsbare ouderen thuis te laten wonen en aldaar de ondersteuning te bieden. De VVT-instellingen maken meer afdelingen geschikt voor ‘geclusterd wonen’. Op deze manier kunnen mensen met een zorgzwaartepakket (ZZP 4, 5 en 6) ‘thuis wonen’, met bijvoorbeeld een ‘volledig pakket thuis’. De medische zorg valt dan niet meer onder de Wet langdurige zorg (Wlz), maar onder de Zorgverzekeringswet. Vandaar dat de huisarts door de instellingen in toenemende mate vragen om deze zorg op zich te nemen. Huisartsen in de stad hebben hierover terecht hun zorg uitgesproken. Weet dat Sterkzorg hierover op stedelijk en regionaal gesprekken voert met als standpunt: van huisartsenzorg is sprake tot en met ZZP 4, waarbij de specialist ouderenzorg geconsulteerd kan worden of in medebehandeling kan worden gevraagd bij complexe problematiek. Daarboven kunnen huisartsen die dit willen en kunnen, in geval van extra expertise of bijscholing, de dagzorg bieden, maar valt dit in ANW-tijden buiten het aanbod van de huisartsenpost. Een aanvullende afspraak op schrift is dan belangrijk wie de ANW zorg dan levert. Betrokken partijen werken aan een werkafspraak op schrift. Ook in het kader van het regionale IZA-plan staat een goede afspraak over hoofdbehandelaarschap bij Langer Thuis wonen als randvoorwaarde opgenomen, met bovenstaande als uitgangspunt. Begin volgend jaar zal er naar verwachting een werkafspraak tot stand komen. Tot die tijd is het advies aan de huisartsen om alleen zorg te bieden aan patiënten t/m zzp4 en daarboven ofwel af te zien van het bieden van zorg of hele heldere afspraken te maken, passend bij de handreiking kleinschalige woonvormen

Bij vragen en/of knelpunten, neem dan contact op met ouderenzorg@huisartsenutrechtstad.nl of hilhorst@huisartsenutrechtstad.nl