Ontwikkeling meerjarenstrategie Sterkzorg

11 feb | Nieuws

Het team van Sterkzorg zoomt donderdag 16 februari in op vragen rondom de meerjarenstrategie. Met inbreng van de wijkvertegenwoordiging gebruiken we naast de kaderbrief, het huidige jaarplan, actuele ontwikkelingen/knelpunten, het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de ervaringen van de afgelopen periode.
Verschillende sessies in de wijk (met inwoners en professionals) gaven input voor een bestuurlijke kaderbrief van HUS. In deze brief staat een strategische koers op hoofdlijnen beschreven. Sterkz.org en de SUS maken deze koers verder concreet. Uiteraard in samenhang daar waar van toepassing.
Vanwege de breedte van de onderwerpen en thema’s binnen Sterkz.org, zowel monodisciplinair (huisartsen) als multidisciplinair, is het goed om met een brede vertegenwoordiging een meerjarenplan te maken. In de inspirerende omgeving van het Hof van Cartesius vinden we antwoorden op vragen als wie zijn we, waar zijn we van, waar willen we ons de komende jaren sterk voor maken en hoe gaan we dat doen? Vragen die helpen bij het vertalen van de strategie naar duidelijke doelen en plannen.