Praktijkvoorbeelden ouderenzorg gezocht

21 jun | Nieuws

Ouderen met een WLZ-indicatie zzp5 of hoger wonen langer thuis, wat betekent dat voor de huisartsenzorg?
Wat betekent het voor de huisartsenzorg dat ouderen langer thuis wonen? Met jullie praktijkvoorbeelden kan Sterkzorg samen met het zorgkantoor en VVT-instellingen mogelijk ondersteuning bieden bij huidige knelpunten. Mail Yvonne via pijnacker@huisartsenutrechtstad.nl  in de maand juli met goede en slechte voorbeelden rondom het zorg verlenen aan patiënten met een ZZP 4, 5 en hoger of VPT of MPT.

Landelijke afspraken
Met het toenemende aantal ouderen zien we ook de diverse vormen van inzet van zorg thuis en verpleeghuizen toenemen. Dit heeft consequenties voor de huisartsenzorg. Op dit moment wordt er in Nederland, onder andere door LHV, aan alle kanten gekeken hoe we hierover landelijk en regionaal goede afspraken kunnen maken. Duidelijk moet worden voor de zorgverleners wie welke taak heeft, wie waar verantwoordelijk voor is, welke samenwerkingsafspraken er gemaakt moeten worden en hoe de financiering geregeld moet worden. Waar huisartsen nu tegenaanlopen is dat dit allemaal nog niet is geregeld.

Sterkzorg wil niet vooruitlopen op deze landelijke afspraken die in de maak zijn, maar wil wel waar mogelijk ondersteuning bieden bij de huidige knelpunten. Het zorgkantoor heeft toegezegd als partner ons hierbij te willen helpen en ook de bestuurders van de VVT-instellingen willen graag gezamenlijk optrekken hierin.

Praktijkvoorbeelden
Met jullie praktijkvoorbeelden willen wij met de betrokken organisaties tot goede afspraken komen en jullie faciliteren waar mogelijk. Input op bijvoorbeeld onderstaand lijstje:

  • Goede en slechte voorbeelden rondom het zorg verlenen aan patiënten met een ZZP 4, 5 en hoger.
  • Waar lopen de praktijken tegenaan bij de zorg voor patiënten met een VPT of MPT?
  • Hoeveel patiënten met een WLZ indicatie heb je in de praktijk waar jullie declaraties naar de zorgverzekeraar afgewezen worden.
  • Hoe loopt de huisartsenzorg aan ouderen die in “zorginstelling” wonen en wat zijn de problemen die je ervaart?

Dit zijn enkele vragen waar je aan kan denken, maar waarschijnlijk hebben jullie veel meer voorbeelden? Mail Yvonne in de maand juli via: pijnacker@huisartsenutrechtstad.nl. Geef daarin vooral ook aan waar behoefte aan is. Sterkzorg kan bijvoorbeeld een informatie-webinar organiseren.

Relevante links voor meer inhoudelijke informatie

  • Volledig pakket thuis https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wlz/volledig-pakket-thuis
  • LHV handreiking samenwerking huisarts -specialist ouderengeneeskunde: https://www.verenso.nl/_asset/_public/Praktijkvoering_handreikingen/Handreiking-Samenwerking-aug-2020.pdf
  • LHV huisartsenzorg per woonvorm: https://www.lhv.nl/product/schema-huisartsenzorg-per-woonvorm-en-wlz-indicatie/