Prisma stopt

17 nov | Nieuws

Sinds enkele jaren is het voor huisartsen mogelijk om via de Siilo app (in de Prisma omgeving) een vraag te stellen aan een medisch specialist in een landelijk netwerk. Daarbij is er toegang tot een kennisbank over veel gestelde vragen en besproken onderwerpen. Sommige huisartsen in de stad maken hier graag gebruik van. Prisma heeft dit in de afgelopen jaren gratis beschikbaar gesteld aan de huisartsen in Utrecht stad, de HUS was hierin geen partij. Aan de HUS/Sterkz.org is nu de vraag gesteld of wij dit product willen inkopen, aangezien het niet langer gratis beschikbaar gesteld kan worden aan de huisartsen.  

Aangezien we binnen TRIJN net zijn gestart met een groot regionaal project met alle vier de ziekenhuizen (UMCU, Diak, Antonius en Meander), de GGZ en twee aangrenzende regionale huisartsenorganisaties rondom teleconsultatie, gaat onze aandacht nu eerst uit naar het goed implementeren van één regionaal gekozen digitaal consultatie- en verwijsplatform. Dit om te komen tot een uniforme werkwijze voor de hele regio. Naast teleconsultatie tussen de eerste- en de tweede lijn richt dit project zich in de vervolgfase ook op teleconsultatie binnen de eerste lijn.
We hebben Zilveren Kruis gevraagd of zij budget beschikbaar wil maken voor het inkopen van Prisma voor onze regio. Hiervoor is geen aanvullende contractering mogelijk, wel was er op pilotbasis budget beschikbaar tot eind 2023, maar niet meer vanaf 2024.  

Gezien bovenstaande hebben wij intern met de directie en met Elictus besproken welke rol wij als regionale huisartsenorganisatie in dit vraagstuk moeten innemen. Hoewel we het landelijke platform Prisma positief beoordelen en we weten dat er huisartsen zijn die er graag gebruik van maken, kiezen we er nu voor om ons te richten op de implementatie van het regionale teleconsulatieproject