Jossi Tijdink

Huisarts bij Gezondheidscentrum Therapeuticum Utrecht

0302759500
assistenten@therapeuticumutrecht.nl

Thema: Chronische zorg

Project: Duurzaamheid, Persoonsgerichte zorg, Toekomstbestendige Huisartsenzorg, en Wijkdata Wijkdoen

Antroposofische zorg