Maaike van der Graaf

Diëtist bij Careyn

06-20455786
ma.vandergraaf@careyn.nl

Thema: Jeugd

Project: GLi en Persoonsgerichte zorg

Werkzaam:
Maandag: Gezondheidscentrum Nieuw-Plettenburg, Hoograven
Woensdag: Gezondheidscentrum De Brug, Zuilen
Donderdag: Gezondheidscentrum Ondiep, Ondiep
Vrijdag: Gezondheidscentrum Hoograven, Hoograven

Kinderdiëtist