Efficiëntere praktijkvoering

%

Efficiëntere praktijkvoering richt zich op interne processen van de praktijk. Het is een voorwaarde dat je als praktijk zicht krijgt op de huidige situatie om vervolgens te komen tot verbeteringen of veranderingen in de dagelijkse werkzaamheden. Wat is sterk en wat verdient aandacht. Kun je werkprocessen efficiënter inrichten, zodat er meer tijd overblijft voor patiëntenzorg?

Ga met dit thema aan de slag, bijvoorbeeld door Lean te werken, of kies een eigen project. Het document Mijlpalen geeft je inzicht in wat deelname aan een project kan opleveren.

Lean werken

Lean is, vooral in de zorg, een veel gebruikte manier van werken én denken. Je bent als praktijk niet meteen Lean wanneer je een proces hebt verbeterd met behulp van een Leantool. Om Lean te werken is het belangrijk dat je samen de klantwaarde centraal zet en met elkaar continu wilt verbeteren. Gemotiveerde medewerkers zijn onmisbaar in een Leanorganisatie. Lean werken draait om samen.

Sterkz.org raadt iedere praktijk aan de expertise van leanexperts in te schakelen. Wil je sparren over wat het beste bij je praktijk past, dat kan natuurlijk! Neem contact op met projectleider Anne-Marie Huijskes. Of lees meer over lean op deze pagina.

Werkdruk

Werkdruk wegwijzer: TNO heeft een uitgebreide werkdruk wegwijzer Hierin vind je alle ins en outs over werkdruk. Op pagina 2 van dit document staat een stroomschema om te bepalen of de wegwijzer Werkdruk iets voor je is.

De SSFH biedt ondersteuning in het voeren van een gesprek over werkdruk, werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Er zijn webinars beschikbaar over dit onderwerp en je kunt op de website ook gesprekskaarten downloaden.

Verbeteren efficiëntie

Het is mogelijk om een externe partij in te schakelen voor het uitvoeren van een praktijkscan die gericht is op het verbeteren van de efficiëntie binnen jouw huisartsenpraktijk, zodat de druk op de praktijk afneemt. Hiervoor zijn verschillende partijen te benaderen, waaronder Bloomde LHVPraktijkvanMorgen en Wielinq.

 

Enthousiast over lean

Huisartsenpraktijk Bosboomstraat zijn ze met hun hele team aan de slag gegaan met lean werken. Huisarts Frikke van Eck laat in deze video (7 min.) zien hoe dit er in de praktijk uit ziet, wat de uitdagingen zijn en hoe enthousiast iedereen is.

Tevreden patiënten én personeel

Ik wil niet dat patiënten zichzelf in gaan plannen, ik wil dat ze mij vertellen waarom ze me nodig hebben.””.

 

Martijn van Eijk, huisartsenpraktijk De Gaard

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.