Scholingen MTvP

7 sep | Nieuws

Zorgen voor werkplezier én behoud van medewerkers zijn belangrijke pijlers in MTVP. Hoe bereik je meer rust in je hoofd en in je team? En hoe zet je de kwaliteiten van je team nog beter in? Er vinden binnenkort een aantal scholingen plaats die je hierbij kunnen ondersteunen: Stressvrij werken, Taakherschikking & Triage van praktijkassistenten. Voor het onderwerp ‘Het goede gesprek’ staat motiverende gespreksvoering, positieve gezondheid en werken met gespreksmodellen bij ALK de komende periode op de planning.
Iedereen kan aan de scholingen deelnemen, ook als je praktijk officieel nog niet is gestart met MTVP. Bekijk hier scholingskalender.