Update Calculus VIPlive

26 jan | Nieuws

Update 27 maart 2024 – Witte rook voor overeenkomst
Witte rook! De aanpassingen in de Overeenkomst Dienstverlening VIPLive zijn goedgekeurd. Topicus stuurt alle praktijken die een contract hebben met Sterkzorg de nieuwe versie ter ondertekening. Klik hier om die alvast in te zien.

Update 16 februari 2024 – Overeenkomst Dienstverlening VIPLive voor huisartspraktijken
Een constructief overleg met Topicus over de Overeenkomst Dienstverlening VIPLive heeft deze week wederom plaatsgevonden. Sterkzorg wacht op de laatste aanpassingen. Nadat die zijn goedgekeurd kan de nieuwe versie worden aangeboden aan de praktijken. De herinneringsmails aan huisartsenpraktijken zijn stopgezet.

Update 26 januari 2024
Praktijken krijgen geen herinneringsmails van Topicus meer, totdat er een definitieve versie gereed is. Dat is op woensdag 24 januari overeengekomen met de Overeenkomst Dienstverlening VIPLive. Medio februari wordt het gesprek met Topcius voorgezet en volgt er een update in de nieuwsbrief. Ons advies geldt nog steeds. Teken de verwerkersovereenkomst met Calculus nog niet.

Update 12 januari 2024
De overeenkomst die praktijken gevraagd is niet te tekenen, is inmiddels in concept aangepast door Topicus (als verwerker van VIPLive) op basis van onze vragen.
Afgelopen week hebben we een reactie teruggestuurd op dit concept. We zijn er nog niet. Zodra het document definitief is, laten we dat direct op deze pagina en in de nieuwsbrief weten, ook als er tussentijds veranderingen optreden.

Nieuws van 22 december 2023
Moe van het wegklikken van pop-upschermen in VIPLive? Nog even geduld. In januari krijgt Sterkzorg reactie van Calculus. Ons advies geldt nog steeds. Teken de verwerkersovereenkomst met Calculus nog niet. We passen dit webbericht hier direct op aan als er nieuws is. Met vragen kun je terecht bij Carla Broekman, stadscoördinator digitale samenwerking.