Vastleggen behandelwensen

4 apr | Nieuws

Vastleggen behandelwensen
Wensen en voorkeuren van de patiënt zijn het uitgangspunt bij medische beslissingen over handelen en behandelen in de laatste levensfase. Het is daarom belangrijk dat behandelwensen in de huisartsenpraktijk én op de huisartsenspoedpost goed worden vastgelegd. Hieronder vind je een aantal handreikingen ter ondersteuning van het vastleggen en beschikbaar maken van deze behandelwensen.

ACP-gesprek bij huisarts
Als leidraad is er voor de huisarts dit formulier met alle relevante onderwerpen ter bespreking met de patiënt. Je kunt het als onderlegger voor het gesprek gebruiken, niet alle items zijn altijd relevant en/of van toepassing. Registreer het gesprek onder ICPC A20 en maak van deze ICPC een probleem, zodat het in beeld blijft! Huisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants kunnen dit ACP-gesprek declareren. Een hoog tarief voor het eerste gesprek en een lager tarief voor het tweede gesprek.

Huisartsenspoedpost
Omdat het belangrijk is dat deze wens van de patiënt ook gedeeld wordt met de huisartsenspoedpost is er de mogelijkheid om dit in een memo-format via het zorgportaal te delen met de huisartsenpost. Via het zorgportaal kan er een memo aangemaakt worden. Op het moment dat de patiënt of diens naaste contact opneemt met de SUS verschijnt de memo in beeld.
LET OP: het LSP moet op open staan en bij het invullen van de memo is geen einddatum ingevuld.

Er zijn meerdere keuzemogelijkheden in memo’s:

  • behandelwensen palliatieve zorg
  • behandelwensen kwetsbare ouderen
  • behandelwensen kort

Vul het passende format in voor deze patiënt en de SUS wordt geïnformeerd als de patiënt in ANW-uren contact opneemt. Klik hier voor een kort stappenplan met deze informatie.