De huisarts en artificiële intelligentie (deel 2 van 3)

14 mrt | Nieuws

Wat kan een huisarts met AI? 

Aan welke ai-toepassingen kun je denken?
Ook in de zorg wordt AI gebruikt. Computers kunnen leren hoe gezond weefsel eruitziet, wat verdacht is en wat niet. Of een rol spelen bij het langer thuis wonen, door op afstand te kunnen beoordelen of er een zorgverlener langs moet gaan of niet.  

Wat is het doel, wat kun je ermee bereiken?
Binnen de eerste lijn staat AI nog in de kinderschoenen. Het is van belang eerst een duidelijke visie op AI te bepalen en vervolgens te bepalen welke problemen er opgelost moeten worden en welke digitale oplossingen daarbij passen. Met AI of zonder AI.  

Is AI een bedreiging voor het beroep? 
Wij verwachten dat AI van toegevoegde waarde zal gaan zijn in de huisartsenzorg. AI zal de zorgprofessional niet vervangen, want je kunt en mag niet blind vertrouwen op het oordeel van AI. Als huisarts blijf je de persoon, iemands achtergrond en familie kennen. Dat maakt dat je de medische data anders gaat interpreteren en ander advies gaat geven. Dat is ook de kracht van de huisarts.  

Lees ook: Maakt AI de arts overbodig? – column door beleidsadviseur ethiek Iris Loosman 

De zorgverlener is altijd nodig om AI op een veilige wijze te gebruiken die past bij de vereisten van de AVG en de AI-act (AI-verordening) die aanstaande is. Je wordt geacht als zorgverlener altijd op de hoogte te zijn van de werking van het systeem en de betrouwbaarheid van de uitkomsten.  

Luister: Huisartsen niet bang voor AI – internet is best hypochondrisch 

Waar zit de toegevoegde waarde van de huisarts t.o.v. AI?
In beginsel zal het de zorgverlener tijdswinst opleveren qua administratie gevolgd door meer zorginhoudelijke ondersteuning bij het vaststellen van diagnoses en het kunnen volgen van het ziekteverloop. Van minder administratie naar meer zorgverlening maakt het werk inhoudelijk aantrekkelijker. 

Welke onderzoeken zijn er al? Pilots?
Er zijn diverse triage softwareprogramma’s ontwikkeld die zowel in de dagpraktijk als in de ANW-uren beproefd worden. In hoeverre het hier gaat om AI/zelflerende machines, dat is niet altijd duidelijk. Hoe dan ook, de adviezen die door een AI-tool worden gegeven zullen altijd door een praktijkmedewerker beoordeeld moeten worden op juistheid. Dat vraagt om aanpassingen.  

Wat vinden de patiënten ervan?
De Patiëntenfederatie sprak met patiënten over het gebruik van AI. Patiënten willen graag betrokken worden bij de ontwikkeling van systemen samen met de ontwikkelaar en zorgprofessional.  

Lees ook: Zeggenschap voor patiënten bij kunstmatige intelligentie in de zorg en In gesprek met burgers en patiënten. 

 Informatiebronnen: 

Lees meer in het eerste deel over ‘De huisarts en AI’, waarin we stilstaan bij de definities van AI.