Eindconferentie Ouderenzorg Overvecht

28 apr

Om de opbrengst van het traject rondom werkafspraken Ouderen te vieren, organiseert de driehoek: wijkverpleging, huisartsen en buurtteams op 25 mei de Eindconferentie Ouderenzorg Overvecht. Iedereen die in de wijk Overvecht samenwerkt in de zorg en ondersteuning van ouderen is daar van harte voor uitgenodigd.

Verbetering domeinoverstijgende samenwerking 
De domeinoverstijgende samenwerking bij (kwetsbare) ouderen is in de wijk Overvecht het afgelopen jaar verbeterd. De driehoek wijkverpleging, huisartsen en buurtteams maakte en implementeerden het afgelopen jaar samenwerkingsafspraken (Werkafspraken Ouderenzorg Overvecht). De afspraken betreffen onder andere het effectief voorbereiden en uitvoeren van een Multidisciplinair Overleg (MDO), het gestructureerd afnemen van de Groninger Frailty Indicator (GFI), werken met een integraal communicatieplatform (OZO), aanvragen van een WLZ-indicatie en het afleggen van preventieve huisbezoeken. Hiermee is concreet invulling gegeven aan de convenant-afspraken die partners uit vijf verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken in Overvecht Gezond en Buurtteams Sociaal maakten in 2021 (Convenant Ouderenzorg Overvecht).

De opbrengst voor cliënt 
Naast werkafspraken vonden allerlei activiteiten plaats die het elkaar ontmoeten en leren kennen bevorderden. Resultaat is dat professionals in zorg en ondersteuning duidelijkheid hebben over wie wat doet in de zorg en ondersteuning bij ouderen. Het besef dat je elkaar nodig hebt en hoe je elkaar kunt vinden is vergroot.
Beroepskrachten ervaren kortere lijnen en kunnen makkelijker afstemmen. Dat draagt bij aan de onderlinge verbondenheid en het werkplezier. De opbrengst voor de cliënt is dat er minder gaten en doublures in de zorg en ondersteuning zullen zitten. De cliënt zal vaker ervaren dat het zorgnetwerk met elkaar en de cliënt of mantelzorger afstemt.