Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn

18 jan | Nieuws

UNICUM, Huisartsenzorg Lekstroom, RegiozorgNU en Sterkzorg ondertekenden afgelopen maandag een samenwerkingsovereenkomst met het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn (ONUe). Met deze overeenkomst richten de samenwerkende partijen zich op de continuïteit van de beschikbaarheid van de huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde bij woonzorgvormen, in de thuissituatie en bij de huisartsenpost. Daarnaast zet het netwerk zich in voor het optimaliseren van de samenwerking tussen huisarts, specialist ouderengeneeskunde en gezondheidspsycholoog.

Zie de werkafspraken hieronder of op de pagina Ouderen onder Downloads. Of check de website van Onue.