OZO verbindzorg

Goede samenwerking maakt passende zorg mogelijk

OZO verbindzorg is een communicatieplatform ontwikkeld om eenvoudiger samen te werken aan professionele zorg. Het zorgnetwerk wordt online op één centrale plek weergegeven. Het geeft overzicht wie welke rol heeft in de zorg voor de patiënt. OZO verbindzorg maakt communicatie met de patiënt en zijn/haar netwerk makkelijker. 

Huisartsen, POH’s, POH-ouderen, wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en wijkteams gebruiken dit platform.

 

Subthema’s

Hart- en vaatziekten zijn in sommige gevallen zelfs te voorkomen

“Goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners rondom de CVRM ketenzorg is belangrijk. Hierdoor kunnen we beter afgestemde zorg aanbieden en zijn hart-en vaatziekten in sommige gevallen zelfs te voorkomen.” ”
Monique Prinssen, kaderhuisarts CVRM

Stadscoördinator & Medisch Trio

Fout bij insluiten pods: Pod niet gevonden.

Fout bij insluiten pods: Pod niet gevonden.

Fout bij insluiten pods: Pod niet gevonden.

Fout bij insluiten pods: Pod niet gevonden.

Projecten

Andere thema’s

Jeugd

Vroegtijdig signaleren draagt bij aan een gezondere populatie.
Lees meer >

Digitale samenwerking

Efficiënte, prettige en zinvolle zorg door tijdige gegevensuitwisseling.
Lees meer >

GGZ

Ruim een kwart van de Utrechters heeft een psychische aandoening.
Lees meer >