Welzijn op Recept Jeugd

7 mrt | Nieuws

In Noordwest en Zuid kun je nu ook jongeren onder de 23 jaar en kinderen aanmelden voor Welzijn op recept. Vul het recept in op de website worutrecht.nl en vink het vakje jeugd aan. Begeleiders van JoU (Jongerenwerk Utrecht) krijgen de aanmelding in hun mailbox. Zij onderzoeken de vraag en gaan samen met het kind of de jongere op zoek naar passend aanbod.

Meedoen
Door in beweging te komen op fysiek, mentaal, sociaal of maatschappelijk vlak, wordt zwaardere problematiek mogelijk voorkomen. Kinderen of jongeren kunnen hulp krijgen bij het vinden van vrijetijdsactiviteiten of dagbesteding. Bijvoorbeeld door steun te vinden bij leeftijdsgenoten door mee te doen aan een tienerclub of praatgroep, meer te gaan bewegen in een groep of met een maatje, hulp krijgen bij het maken van vrienden of het aanleren van sociale vaardigheden.

Netwerk
Dit netwerk voor Welzijn op Recept betreft vooral uitvoerenden van JoU, DOCK, Sport Utrecht, NIZU, Stadsnetwerk Gelijke Kansen Jeugd, coördinatoren van de Brede school, Buurtteams Jeugd & Gezin, bewonersorganisaties zoals de Kracht van Zuilen en het DUO jeugd bij Sterkzorg Noordwest en Sterkzorg Zuid.