Valpreventie

%

Elke vier minuten komt er op de spoedeisende hulp een oudere terecht ten gevolge van een val.

Dagelijks overlijden gemiddeld elf 65-plussers aan de consequenties van een valongeval. Mannen vallen minder vaak dan vrouwen, maar wel vaker met een dodelijke afloop. Met de vergrijzing hebben deze ontwikkelingen een grote impact op de toename van zorgkosten. Maar ook op het gevoel van onveiligheid en de kwaliteit van leven van ouderen. Zij gaan bijvoorbeeld minder naar buiten, waardoor de gezondheid op andere manieren in het geding komt en bovendien eenzaamheid op de loer ligt.

Vanuit een stedelijk team met professionals vanuit Sterkzorg en de gemeente werken we samen met de wijkorganisaties. In de wijken werken we met alle professionals uit zorg en welzijn die in contact staan met de ouderen, hun mantelzorgers en met elkaar.

Downloads

Links

Val-app voor de zorgverlener helpt

“Ik probeer vaak in het consult al de site www.vallen-voorkomen.nl erbij te pakken om samen met de patient te kijken welke problemen er mogelijk bij hem of haar spelen. Vaak heb ik dan al een paar ‘quick wins’ te pakken. Natuurlijk verwijs ik door als het ingewikkeld is, maar binnen één of twee consulten kan ik zelf ook al heel veel doen, vooral omdat de website heel overzichtelijk is.”

Irene Groenewegen, huisartsenpraktijk Mariahoek

In het kort

Wij zijn Sterkzorg, de eerstelijnsorganisatie van Utrecht stad. Wij vinden dat iedereen in Utrecht stad de best mogelijke zorg verdient. Van Overvecht tot Oost. En van Binnenstad tot Zuid.

Binnen Sterkzorg werken huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen. Daarnaast overleggen we regelmatig met professionals van andere zorgorganisaties, gemeente en zorgverzekeraars. Om de beste zorg te realiseren. Ons motto: Samen is sterker.